I. Smrt
Kot mrzla, sinja svila
je zašumela jesen.
Zlató v sinjini
je čisto,
kot v solzah oprano.

Vse zakopano
je nekje v globini
srca.
Ko da razkriva
žalni pajčolan,
zaveje veter čez polje.

Rahlo pada mrzli dan.

go to top

I. Death
Just as pale blue silk
autumn is.
Hues of gold in the blue
are pure
as if washed in tears.

Everything is buried
in the depths
of the heart.

As if carrying
a veil of sorrow
the wind is blowing across the fields.

Softly the cold day falls.

go to top

II. Naše oči
Naše oči je zalila
lava goreča.
In sivi prah
cementnih stolpov
spekel nas v ustnice.

Kot drevje goreče
smo se nagnili
v novi dan.

go to top

II. Our eyes
Our eyes flooded
with burning lava.
And the grey dust
of cemented towers
has burnt our lips.

As burning trees
we are tent
into the new day.

go to top

III. Kons: Mas
Sredi polnoči
je roža umrla.
Roža umrla.

Name naslonila
glavo je ljubica.
Sredi polnoči,
sredi polnoči.
Roža dehti,
dehti.
A tebe
ni.

go to top

III. Kons: Mas
At midnight on the dot
the flower died.
The flower died.

My beloved leant
her head against me.
At midnight on the dot,
at midnight on the dot.
The flower smells
sweetly.
And you’re not
there.

go to top

IV. Impresija
Burja je odprla okno.
Tople zvezde
padajo na polja.
Pomlad.
Pomlad.

Bel obraz je zasijal
v sinjini,
svila zašumela
po dolini.

Stekleno nebo
se je razbilo,
nad nami mehki, temni oblaki.
Svila.

go to top

IV. Impression
Bora has opened the window.
Warm stars
are falling onto the fields.
Spring.
Spring.

A white face is
glowing in the blue,
rustle of silk
in the valley.

The glassy sky
in smithereens,
above us dark, soft clouds.
Silk.

go to top

V. Smrt
Mi gremo
proti Kozmosu.

Povsod je Kozmos:
v vsaki duši,
v vsakem srcu.

Ko odpoljubi Smrt
nam vso bolest
in v srcu se ustavi čas,
                se umaknemo
                v veliki Prostor.

Svetal postane naš obraz.

go to top

V. Death
We are heading
towards Cosmos.

Cosmos is everywhere:
in every soul,
in every heart.

When our pain is kissed away
by death
and time stops in the heart
we part
for the larger space.

Our features become exalted.

go to top

source:
Srečko Kosovel (1904-1926) "Integrali"

translation: Karen Valentin

go to top