I.
watashi-mori
yobe-do kotae-zu
ake no shimo
(Yaba)

Nach oben

II.
sutebune
uchi soto kôru
irie kana
(Bonchô)

Nach oben 

III.
de-onna no
kuchibeni oshimu
suika kana
(Shikô)

Nach oben

IV.
uguisu ya
kado wa tama-tama
tôfu-uri
(Yaba)

Nach oben 

V.
shizukasa ya
ume ni koke suu
aki no hachi
(Yaba)

Nach oben

VI.
hototogisu
naku ya hibari to
jûmonji
(Kyorai)

Nach oben 

VII.
konoha chiru
yuki furu ue ni
chiru konoha
(Yaba)

Nach oben

VIII.
shigure shigure
mata hito-shigure
ake no tsuki
(Izen)

Nach oben

IX.
rakugan no
koe no kasanaru
yo-samu kana
(Kyoriku)

Nach oben

X.
mizu satto
tori yo fuwa fuwa
fûwa fuwa
(Izen)

Nach oben

XI.
uguisu ni
temoto yasume-mu
nagashi-moto
(Chigetsu)

Nach oben

XII.
tori-tsukanu
chikara de ukabu
kawazu kana
(Jôsô)

Nach oben 

XIII.
chikazuki ni
narite wakaruru
kakashi kana
(Izen)

Nach oben

XIV.
kimi ga te mo
majiru-naru-beshi
hana-susuki
(Kyorai)

Nach oben


Textquellen:
„Shômon, das Tor der Klause zur Bananenstaude“ und „Shômon II“
herausgegeben und aus dem Japanischen übertragen von Ekkehard May
Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung Mainz 2000 bzw. 2002

Nach oben